افسانه هائى از: روستائیان ایران

عنوانافسانه هائى از: روستائیان ایران
گونهکتاب
شماره دسترسی٦٠٢ک
پدیدآورندگانرمضانی, محسن
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٩-١٣٨٦

پدیدآورندگان همکارمرسده,, پدیده, نویسندگان, تجویدی, محمد, کامران,
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۷
تعداد صفحه١٥٨ص
اندازه٥/١٦*۲۴س.م
پدیدآورندگان

گردآورنده مرسده، زیر نظر نویسندگان انتشارات پدیده؛ تصویر پشت جلد از محمد تجویدی، تصاویر داخل کتاب از کامران

موضوعادبیات تالیف, افسانه پریانی, افسانه جادویی, افسانه جانوری, افسانه شاهی, افسانه طنزآمیز, افسانه ها و قصه های ایرانی, پدیده, حکایت ها, کامران, کتاب, مجموعه ها, محسن رمضانی, محمد تجوید‌ی, محمد تجویدی, مرسده, نویسندگان انتشارات پدیده
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٨٠ ریال

عنوان کوتاهقصه های ایرانی؛ ٣
متن کامل

مجموعه ی ۱۵ داستان، شامل: خورشید بانو؛ درویش جادوگر؛ چوپان کچل؛ و....best Running shoes | THE SNEAKER BULLETIN