افسانه سیمرغ

عنوانافسانه سیمرغ
گونهکتاب
شماره دسترسی٢١٨٧ک
پدیدآورندگانعطار, محمد بن ابراهیم
تاریخ تولد - وفات

٥٣٧؟-٦٢٧؟ق

پدیدآورندگان همکارخانلری, زهرا, زرین کلک, نورالدین
ناشركتابهاى جیبى، فرانكلین
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۸
تعداد صفحه۲۳ص
اندازه۲۲*۱۷س.م
پدیدآورندگان

(محمد بن ابراهیم عطار)، بازنویس زهرا خانلری؛ تصویرگر نورالدین زرین كلك

موضوعادبیات تالیف, ادبیات تاليف, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, بازنویسی, زهرا خانلری, کتاب, کتاب های جیبی،فرانکلین, محمد بن ابراهیم عطار, نورالدین زرین كلك, نورالدين زرين کلک
گروه سنی(ج ، د )
وضعیت رنگ

مصور(رنگى)

بهاء

شمیز ۳۵ ریال، اعلاء ۵۰ ریال

نوبت چاپچاپ اول: ١٣٤٨
تیراژ۵۰۰۰ن
متن کامل

یک روز همه ی پرندگان تصمیم مى گیرند براى یافتن رهبرى شایسته به جست وجو بپردازند. هدهد دانا مى گوید که نام پیشواى پرندگان سیمرغ است و بر کوه قاف روى درخت بلندى خانه دارد. هدهد همه ی پرندگان را راضى مى کند که براى یافتن سیمرغ راهی شوند. آن ها هدهد را به عنوان راهنما انتخاب مى کنند. سال ها آسمان را در مى نوردند و سختى مى کشند. سرانجام تنها سى مرغ به جایگاه سیمرغ مى رسند و از خستگى به خواب مى روند. کسى در خواب به آن ها مى گوید که به خودتان نگاه کنید، سیمرغ حقیقى خود شما هستید. بازنویسی براساس قصه ای از عطار.