کاربرگه

Found 21 results
فیلترها: کلیدواژه is کتاب های جیبی،فرانکلین  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۷
حبیب الله ثابتی, جنگلهای ایران. کتابهای جیبی، فرانکلین, تهران, ص ٢٥٥ص, ۱۳۵۷.
۱۳۵۶
کریم کشاورز, گیلان. کتابهای جیبی، فرانکلین, تهران, ص ١٥٢ص, ۱۳۵۶.
۱۳۵۴
زیگموند لاوین, مهاجران. کتابهای جیبی، فرانکلین, تهران, ص ۱۶۷ص, ۱۳۵۴.
۱۳۵۳
مری کتلین هریس, اتوبوس مدرسه. کتابهای جیبی، فرانکلین, تهران, ص ٢٩١ص, ۱۳۵۳.
الوین بروکس وایت, استوارت لیتل. کتابهاى جيبى، فرانکلين, تهران، [نیويورك], ص ۱۵۵ص, ۱۳۵۳.
اسکات اودل, جزیره دلفینهاى آبى رنگ. كتابهاى جیبى، فرانكلین, تهران، [نیويورك], ص ۱۹۸ ص, ۱۳۵۳.
مارک تواین, شاهزاده و گدا. کتابهای جیبی، فرانکلین, تهران، [نیویورک], ص ٢٦٦ص, ۱۳۵۳.
الوین بروکس وایت, کارتنک شارلوت. كتابهاى جیبى، فرانكلین, تهران، [نیویورك], ص ١٧٣ص, ۱۳۵۳.
۱۳۵۲
جک لندن, آوای وحش. کتابهای جیبی، فرانکلین, تهران، نیویورک, ص ۱۶۳ص, ۱۳۵۲.
۱۳۵۱
کارلو کولودی, پینوکیو, آدمک چوبی. کتابهای جیبی، فرانکلین, تهران، [نیویورک], ص ٢٤٠ص, ۱۳۵۱.
کارلو کولودی, پینوکیو: آدمک چوبى. کتابهاى جيبى، فرانکلين, تهران، [نیويورك], ص ۲۴۰ ص, ۱۳۵۱.
۱۳۵۰
آسترید لیندگرن (اریکسون), پى پى جوراب بلند. كتابهاى جیبى ، فرانكلین, تهران, ص ۱۵۲ص, ۱۳۵۰.
ناتالی کارلسون (سویج), خانواده زیر پل. کتابهای جیبى، فرانكلین, تهران, ص ۱۲۴ ص, ۱۳۵۰.
مارک تواین, ماجراهای هاکلبری فین. کتابهای جیبی، فرانکلین, تهران، [نیویورک], ص ٣١٢ص, ۱۳۵۰.
۱۳۴۹
پروین دولت آبادی, مرغ سرخ پاکوتاه. کتابهای جیبی، فرانکلین, تهران, ص [۲۴] ص, ۱۳۴۹.
۱۳۴۸
محمد بن ابراهیم عطار, افسانه سیمرغ. كتابهاى جیبى، فرانكلین, تهران, ص ۲۳ص, ۱۳۴۸.
مهدخت صنعتی زاده کرمانی, جم جمک برگ خزون. کتابهای جیبی، فرانکلین, تهران, ص [۲٤] ص, ۱۳۴۸.
۱۳۴۷
مهدخت صنعتی زاده کرمانی, گنجشک و مردم. کتابهای جیبی، فرانکلین, تهران, ص ٢٥ ص, ۱۳۴۷.
۱۳۴۶
مارک تواین, توم سایر. کتابهای جیبی، فرانکلین, تهران، نيويورك, ص ٢٦١ص, ۱۳۴۶.
۱۳۴۱
مارک تواین, توم سایر. کتابهای جیبی، فرانکلین, تهران، نيويورك, ص ٣٠٠ص, ۱۳۴۱.
۱۳۴۰
جک لندن, آوای وحش. كتابهای جیبی، فرانکلین, تهران، نیویورك, ص ٢٥١ ص, ۱۳۴۰.