اصلاح کتب مدارس

عنواناصلاح کتب مدارس
گونهمقاله
شماره دسترسی۹۰ن ا
نویسندگانمشار, یوسف
ناشرتعلیم و تربیت
سال تولد۱۳۰۴
تاریخ نشر

دی ۱۳۰۴

شماره

س ۱ ش ۱۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۰-۳۴
موضوعاساسنامه, تعلیم و تربیت, شورای عالی معارف, کتاب درسی, کمیسیون انتخاب کتب, مشار، یوسف, مقاله, وزارت معارف
متن کامل

شرح اقدام وزارت معارف برای اصلاح کتاب های درسی که منجر به تشکیل کمیسیونی برای انتخاب کتاب های درسی شد و گزارشی کوتاه از عملکرد این کمیسیون و اساسنامه ی آن.Sports brands | adidas Yeezy Boost 350