از میان کتاب های تازه

عنواناز میان کتاب های تازه
گونهمقاله
ناشرگزارش شورای کتا ب کودک
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

آذر ۱۳۵۲

شماره

س ۱۱ ش ۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۲-۱۴
موضوعشورای کتاب کودک, عباس یمینی شریف, گزارش شورای کتاب کودک, مقاله, نقد ادبی
متن کامل

ارائه ی اطلاعات توصیفی، چکیده و نقد و بررسی کوتاه از کتاب های تازه منتشر شده به شرح زیر: برای سال های قبل از دبستان: "بچه بیکاره" نویسنده یا. اکیم، مترجم ایرن آذر، نقاش فیدرو لمکول، از انتشارات پروگرس. "با هم" نویسنده و نقاش قدسی قاضی نور، ناشر صدای معاصر. "ستارگان در زیر باران" اثری از نویسندگان معاصر شوروی، مترجم علی حمید، ناشر پروگرس. "کلاغ و سیب" از افسانه های محلی قاینات که راوی آن غلامعلی سرمد می باشد، زیر نظر محمود کیانوش، انتشارات نیل. "چه می خواهید بدانید" نویسنده کرالی هوارد، مترجم ع. نوریان، نقاش نفیسه ریاحی، ناشر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. برای گروه سنی نوجوانان: مجموعه شعرهای نوجوانان با نام "باغ نغمه ها"، سروده عباس یمینی شریف، نقاش هلن راغب و ناشر بنگاه ترجمه و نشر کتاب. "دنیای پنهان کودک" نویسنده بث دی و مارگریت لیله ی، ترجمه ی احمد خواجه نصیرطوسی و ناشر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.jordan Sneakers | Marki