از زمین تا کره ماه

عنواناز زمین تا کره ماه
گونهکتاب
شماره دسترسی٩٧٦ک
پدیدآورندگانورن, ژول
تاریخ تولد - وفات

١٨٢٨-١٩٠٥

پدیدآورندگان همکارحدادی,
عنوان دیگر

عنوان اصلى: [ Vingt mille lieues sous les mers]

ناشربنگاه مطبوعاتی عطائی
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۳۷
تعداد صفحه١٣٦ص
اندازه٢٢*٥/١٤ س.م
پدیدآورندگان

ژول ورن؛ ترجمه حدادی

موضوعادبیات ترجمه, بنگاه مطبوعاتی عطایی, حدادی, ژول ورن, فانتزی علمی- تخیلی, فانتزى فرانسوى, کتاب
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

بهاء

٢٥ ریال

متن کامل

باربیکن و اعضای باشگاه توپخانه بالتیمور نقش هاى براى سفر به ماه طرح مى ‌کنند که طى آن انسان با استفاده از یک توپ عظیم به ماه پرتاب ‌شود.affiliate tracking url | Nike Shoes