ارسال کتب

عنوانارسال کتب
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۹
تاریخ نشر

۲ مهر ۱۳۰۹

شماره

س۸ ش۲۰۳ (۱۳۶۰)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱
موضوعآموزش ابتدایی, دانش آموزان بی بضاعت, دانش آموزان بي بضاعت, کتاب درسی, کوشش, مقاله
متن کامل

خبری درباره ی فرستادن کتاب های درسی کلاس های اول تا ششم ابتدایی و پخش رایگان آن ها میان دانش آموزان نیازمند.Running Sneakers | Nike