آهو و جریان رود....

عنوانآهو و جریان رود....
گونهکتاب
شماره دسترسی١٤٨ک
پدیدآورندگانپاسدار, مرتضی
ناشرشهاب، الهام
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٢٤ص
اندازه٥/١٤*٥/٢١س.م.
پدیدآورندگان

نوشته مرتضی پاسدار

موضوعادبیات تالیف, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, افسانه هاى نو, شهاب،الهام, کتاب, مرتضی پاسدار
گروه سنی(ج)
بهاء

٢٠ریال

تیراژ١٠٠٠٠ن
متن کامل

آهو کوچولو براى آشنا شدن با جانوران به جنگل مى رود. او بچه گرگى را در تله مى بیند و نجاتش مى دهد. شب به خانه ى آن ها مى رود و همان جا مى خوابد. صبح بچه گرگ از خواب بیدار مى شود و مى بیند مادرش بچه آهو را خورده است. به مادرش اعتراض مى کند ولى مادر بچه ى خود را نیز مى خورد. خرگوش که از ماجرا با خبر مى شود، نزد دوستانش مى رود و تصمیم مى گیرند با دشمنان جانوران مبارزه کنند.Running sport media | Men's Sneakers