کاربرگه

Found 11 results
فیلترها: کلیدواژه is کتاب and پدیدآورنده is م‍ح‍م‍د رض‍ا ش‍ری‍ف‍ی ‌ن‍ی‍ا  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
عبدالله افراسیابی, ای‍ن‍ج‍ا ق‍ل‍ع‍ه‌ م‍رغ‍ی‌ اس‍ت‌. الهام, بی جا, ص ۶۰ص‌, نوشته شده.
محمد رضا شریفی نیا, بوی درخت نارون. شهاب, بی جا, ص ٢٣ص, نوشته شده.
محمد رضا شریفی نیا, زن‍گ‌ اول‌, دروغ‌. س‍ب‍ز, بی جا, ص ۲۲ ص, نوشته شده.
حمید گروگان, شب، همان شب است. میثاق, بی جا, ص [٢٤]ص, نوشته شده.
میرزا آقا عسگری, گرگ خسته. شهاب, بی جا, ص ٢٦ص, نوشته شده.
۱۳۵۷
میرزا آقا عسگری, برویم ستاره بچینیم. شهاب, تهران, ص [٣٥] ص, ۱۳۵۷.
محمد رضا شریفی نیا, پسری برنگ شب. انتشارات سبز, تهران, ص [٢٤]ص, ۱۳۵۷.
محمد رضا شریفی نیا, قصه ی خروس. الهام, تهران, ص ٢٣ص, ۱۳۵۷.
۱۳۵۶
محمد رضا شریفی نیا, خورشید را بگو... انتشارات سبز, تهران, ص [٢٤]ص, ۱۳۵۶.
محمود شالیزاری, شهر آفتاب. الهام, تهران, ص ٢٣ص, ۱۳۵۶.
مرتضی پاسدار, ناامیدی گناه بزرگی است... الهام, [تهران], ص ٢٤ص, ۱۳۵۶.