خورشید را بگو...

عنوانخورشید را بگو...
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٥٠٧ک
پدیدآورندگانشریفی نیا, محمد رضا
پدیدآورندگان همکارکسرائی, سیاوش
ناشرانتشارات سبز
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۶
تعداد صفحه[٢٤]ص
اندازه٥/٢٢*٥/٢٣ س.م
پدیدآورندگان

نوشته محمدرضا شریفی نیا؛ نقاشی سیاوش کسرائی

موضوعادبیات تالیف, انتشارات سبز, داستان علمی, داستان فارسی, سیاوش کسرائی, کتاب, محمدرضا شریفی نیا
گروه سنی(ب، ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

٤٥ ریال

متن کامل

کودک خورشید را خیلی دوست دارد و به عشق دیدن آن صبح زود از خواب بیدار می‏شود. او فکر می‏کند پیش از او هیچ کس بیدار نشده است. اما با صدای خروس به اشتباه خود پی می‏برد. معلم نقاشی او درباره ی "خروس خواب آلو" و "خروس بی محل" برای شان نقاشی می‏کشد و توضیح ‏می دهد.کودک به مزایای وجود خورشید فکر می کند و خوبی پرندگان و به نقاشی معلم مدرسه از خروس خواب آلود و توضیحاتش درباره ی خروس بی محل. عاقبت خورشید سر می‌زند و زمین را روشن می‌کند.best shoes | Nike Air Force 1 , Sneakers , Ietp STORE