ک‍ت‍اب‌ س‍رود ش‍ام‍ل‌ س‍روده‍ای‌ آم‍وزش‍گ‍اه‍ه‍ا

عنوانک‍ت‍اب‌ س‍رود ش‍ام‍ل‌ س‍روده‍ای‌ آم‍وزش‍گ‍اه‍ه‍ا
گونهکتاب
شماره دسترسی۳۲۳ک
پدیدآورندگانش‍ع‍ب‍ان‍ی‌, عزیز
ناشربی نا
مکان انتشارشيراز
سال انتشار۱۳۴۲
تعداد صفحه۲ج
اندازه۲۴*۱۷س.م
پدیدآورندگان

ب‍ه‌ اه‍ت‍م‍ام‌ ع‍زی‍ز ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌

موضوعادبیات تالیف, بی نا, شعر, ع‍زی‍ز ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌, کتاب, موسیقی
گروه سنی(د، ه)
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور، نقاشی(س‍ی‍اه‌ و س‍ف‍ی‍د)

بهاء

هر جلد ۱۲ ريال

متن کامل

مجموعه ۵۱ شعر همراه با نت، شامل: سرود جوانان شیر و خورشید؛ سرود مادر؛ سرود سپاه دانش؛ و ....