نغمه های کودک

عنواننغمه های کودک
گونهکتاب
شماره دسترسی١٢٥٣ک
ناشرهنرستان عالی موسیقی ملی
مکان انتشاربی جا
سال انتشار۱۳۴۶
تعداد صفحه٢٣ص
اندازه٣/١٧*٣/٢٤ س.م
موضوعادبیات تالیف, شعر فارسی, کتاب, مجموعه ها, موسیقی
گروه سنی(الف، ب)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

٢٣ریال

متن کامل

مجموعه ی ۱۵ شعر و نت هریک، شامل: صبح کودک؛ یکى بود یکى نبود؛ شنگولم - منگولم؛ و....Sportswear free shipping | Sneakers