دای‍ن‍وس‍وره‍ا

عنواندای‍ن‍وس‍وره‍ا
گونهکتاب
شماره دسترسی۶۴۲۹ک
پدیدآورندگانفورمن, میکائیل
تاریخ تولد - وفات

۱۹۳۸-

پدیدآورندگان همکارم‌. س‍ج‍ودی‌,
ناشرک‍ت‍ی‍ب‍ه
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۳۵ص‌
اندازه۵/۲۱*۵/۱۴س.م
پدیدآورندگان

ن‍وش‍ت‍ه‌ م‍ی‍ک‍ائ‍ی‍ل‌ ف‍ورم‍ن‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‌. س‍ج‍ودی‌

موضوعادبیات ترجمه, فانتزی انگلیسی, فانتزی علمی- تخیلی, کتاب, کتیبه, م‌. س‍ج‍ودی‌, م‍ی‍ک‍ائ‍ی‍ل‌ ف‍ورم‍ن‌
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور، نقاشی(س‍ی‍اه‌ و س‍ف‍ی‍د)

بهاء

٢٥ريال

متن کامل

زمانی که انسان با هدف دستیابی به ستاره ای دور دست محیط زیست زمین را از بین برد و سرانجام رهسپار ستاره‏ای دور می‌شود، دایناسورها دوباره از خواب بیدار می‌شوند. دایناسورها با از بین بردن تمامی زباله ها و عوامل آلوده کننده زمین زندگی را به زمین باز می گردانند. انسان با این تصور که سیاره ی جدیدی پیدا کرده که مانند بهشت است به زمین باز می‌گردد و قصد تصاحب ان را دارد. اما دایناسورها دیگر حاضر نیستند زمین را به طور کامل در اختیار انسان ها قرار دهند.