کاربرگه

Found 15 results
فیلترها: کلیدواژه is نمایشنامه  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
حسینعلی شوندی, بیژن مفید و نمایشنامه نویسی کودک و نوجوانان. دانشگاه آزاد, تهران, نوشته شده.
علینقی وزیری, خ‍و‌ان‍دن‍‍ی‌‌ه‍‍ا‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌, ‌اف‍س‍‍ان‍ه‌‌ه‍‍اس‍ت‌. علینقی وزیری, بی جا, ص ج, نوشته شده.
م‍ت‍ن‌ ن‍م‍ای‍ش‌ آل‍ب‍رت‌ ش‍وای‍ت‍زر(دستنویس). آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱۶ص, نوشته شده.
م‍ت‍ن‌ ن‍م‍ای‍ش‌ ش‍اه‍زاده‌ ن‍ی‍ک‍و ک‍ار. آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۶ص, نوشته شده.
غلامحسین مفید, ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ رس‍ت‍م‌ و س‍ه‍راب‌. آرشیو م‍رک‍ز تولید‍ تئ‍ات‍ر ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌, ص ۱۶ص, نوشته شده.
۱۳۷۷
مهناز نیری و بامداد, خسرو, ادبیات نمایشی کودکان در ایران, ش ادبیات نمایش. دانشگاه آزاد اسلامی, اراک, ۱۳۷۷.
۱۳۴۹
فروغ، مهدی, تاثیر هنر درام در آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۲], ۱۳۴۹.
۱۳۴۴
جنت وولسی, انجمن دوستی و تفریح, و چهار نمایشنامه دیگر. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ١٤٢ص, ۱۳۴۴.
۱۳۴۳
ج. گ. اندیکوت, هفت نمایشنامه کوچک. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٩٥ص, ۱۳۴۳.
۱۳۳۶
غلامحسی‍ن‌ مفید, پ‍ی‍س‌ م‍وش‌ گ‍رب‍ه‌. آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۶۵ص, ۱۳۳۶.
۱۳۳۴
دختران فضل فروش. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٢٠٠ص, ۱۳۳۴.
۱۳۳۳
جبار باغچه بان, خانم خزوک یا انتخاب رفیق. سپیده فردا, ص ٤٣-٤۸, ۱۳۳۳.
۱۳۱۹
غلامحسین‌ مفید, پ‍ی‍ئ‍س‌ - رس‍ت‍م‌ س‍ه‍راب(دستنویس). آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۳۳ص‌, ۱۳۱۹.
۱۳۱۳
مدیر دبستان دخترانه نوربخش, مجوز اجرای نمایش. سازمان اسنادوکتابخانه ملی ایران, ص ۲۰ص, ۱۳۱۳.
۱۳۰۷
جبار باغچه بان, خانم خزوک یا خود انتخاب رفیق. مطبع اسلامى, شیراز, ص ۱۸ص, ۱۳۰۷.