بیژن مفید و نمایشنامه نویسی کودک و نوجوانان

عنوانبیژن مفید و نمایشنامه نویسی کودک و نوجوانان
گونهپایان نامه
شماره دسترسی۳۷پ
پدیدآورندگانشوندی, حسینعلی
مکان دانشگاهتهران
نام دانشگاهدانشگاه آزاد
سال انتشارنوشته شده
زبان انتشارفارسی
مقطع تحصیلیکارشناسی
موضوعبیژن مفید, پایان نامه, حسینعلی شوندی, منابع نوشتاری, نمایش, نمایشنامه, نمایشنامه نویس
متن کامل

شرح حال و فعالیت‌های بیژن مفید و تاثیر او در عرصه نمایشنامه نویسی برای کودکان