م‍ت‍ن‌ ن‍م‍ای‍ش‌ ش‍اه‍زاده‌ ن‍ی‍ک‍و ک‍ار

عنوانم‍ت‍ن‌ ن‍م‍ای‍ش‌ ش‍اه‍زاده‌ ن‍ی‍ک‍و ک‍ار
گونهسند
شماره دسترسی۳۴۱ت‌
محل نگهداریآرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشارنوشته شده
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۶ص
موضوعسند, مدرسه مهران, منابع نوشتاری, نمایش مدرسه, نمایشنامه
متن کامل

م‍ت‍ن‌ ن‍م‍ای‍ش‌ ش‍اه‍زاده‌ ن‍ی‍ک‍و ک‍ار، اسکار وایلد تهیه شده به وسیله م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ س‍ه‍راب‌ (م‍دی‍ر م‍درس‍ه‌ م‍ه‍ران‌) برای اجرا در مدرسه مهران .