ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ رس‍ت‍م‌ و س‍ه‍راب‌

عنوانن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ رس‍ت‍م‌ و س‍ه‍راب‌
گونهسند
شماره دسترسی۵۶۵ت‌
فرستندهمفید, غلامحسین
محل نگهداریآرشیو م‍رک‍ز تولید‍ تئ‍ات‍ر ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
سال انتشارنوشته شده
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱۶ص
موضوعرستم و سهراب (نمایش), رستم و سهراب (نمايش), سند, غلامحسین مفید, منابع نوشتاری, نمایشنامه, نمايشنامه
متن کامل

متن ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ رس‍ت‍م‌ و س‍ه‍راب‌ ، تنظیم غلامحسین مفید،اجراشده در کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان.latest Running Sneakers | Nike for Men