گفت و گویی با فرشید مثقالی

عنوانگفت و گویی با فرشید مثقالی
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۵۱ن ا
عنوان فرعینقاش، فیلمساز و سرپرست گروه گرافیست "
ناشرفصلنامه کانون
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

زمستان ۱۳۵۲

شماره

دوره ی اول ش ۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۱-۳۸
وضعیت رنگ

مصور، نمونه (رنگی)

موضوعتصویرگر, فصلنامه کانون, مثقالی، فرشید, مصاحبه ها, مقاله
متن کامل

معرفی فرشید مثقالی همراه اشاره ای کوتاه به تحصیلات، پیشینه ی فعالیت های او و کارنامه ی کاری او در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و در ادامه گفت و گویی با او درباره ی فیلم نقاشی متحرک (انیمیشن) برای بچه ها، تصویرگری کتاب کودکان و ویژگی های آن، اشاره به تصویرگری هایی که مثقالی برای کودکان انجام داده است و روش کار اوRunning sneakers | Marki