گفت و گویی با آقای حسین سماکار : مدیر امور مالی و اداری کانون

عنوانگفت و گویی با آقای حسین سماکار : مدیر امور مالی و اداری کانون
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

آذر ماه ۱۳۵۳

شماره

دوره هفتم ش ۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶-۱۱، ۲۶
وضعیت رنگ

مصور، عکس

موضوعسماکار، حسین, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مصاحبه ها, مقاله
متن کامل

گفت و گویی با حسین سماکار، مدیر امور مالی و اداری که از قدیمی ترین افرادی است که در کانون مشغول فعالیت می باشد. این گفت و گو در زمینه ی وضعیت کانود در زمان آغاز فعالیت و مقایسه ی آن با وضعیت فعلی است و نیز درباره ی مسائل رفاهی و مالی کارمندان کانون می باشد. همچنین یه فعالیت های دیگر سماکار، به غیر از امور مالی پرداخته شده است.best shoes | Footwear