گفتگو درباره زبان و ادبیات فارسی

عنوانگفتگو درباره زبان و ادبیات فارسی
گونهمقاله
ناشرپیک معلم و خانواده
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

نیمه دوم دی ۱۳۵۳

شماره

دوره۱۱ ش۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۵۸-۲۶۵
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعآموزش دوره راهنمایی, آموزش متوسطه, اخگر، سودابه, پیک معلم و خانواده, دلفی، علی اکبر, مصاحبه ها, مقاله
متن کامل

گفت وگو با سودابه اخگر و علی اکبر دلفی درباره ی تدریس زبان و ادبیات فارسی در مقطع دبیرستان و مدرسه ی راهنمایی.Sport media | Sneakers Nike