کاربرگه

Found 18 results
فیلترها: کلیدواژه is آموزش دوره راهنمایی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۳
کتابهای راهنمایی را نه معلم می فهمند نه شاگرد. آیندگان, ص ۳, ۱۳۵۳.
گفتگو درباره زبان و ادبیات فارسی. پیک معلم و خانواده, ص ۲۵۸-۲۶۵, ۱۳۵۳.
۱۳۵۱
در کلاس درس. پیک معلم و خانواده, ص ۱۶-۱۸, ۱۳۵۱.
نکاتی درباره دوره سه ساله راهنمایی تحصیلی و نظام جدید آموزش و پرورش. پیک معلم و خانواده, ص ۴۸۴-۴۸۸, ۱۳۵۱.
۱۳۴۸
محمد حسن پاکباز, تربیت معلم دوره راهنمایی تحصیلی. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۴۱-۴۴, ۱۳۴۸.
دفتر کل آموزش راهنمایی تحصیلی, نظام جدید تحصیلی. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۴۵-۴۷, ۱۳۴۸.
۱۳۱۳
صادق رضازاده شفق, میان دبستان و دبیرستان. تعلیم و تربیت, ص [۶۰۱]-۶۰۴, ۱۳۱۳.