گشایش هفتمین فستیوال بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوانان

عنوانگشایش هفتمین فستیوال بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوانان
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

آبان ماه ۱۳۵۱

شماره

دوره پنجم ش ۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۲]-۴
موضوعامیرارجمند، لیلی, سخنرانی ها, فستیوال بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان (هفتمین: ۱۳۵۱: تهران), کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله
متن کامل

اشاره به برنامه های اجرا شده در مراسم افتتاح هفتمین فستیوال و نام کشورهای شرکت کننده، در هفتمین فستیوال بین المللی فیلم های کودکان. سخنرانی لیلی امیرارجمند درباره ی تعداد فیلم های شرکت کننده، تعداد برگزیدگان این فیلم ها و آماری درباره ی فیلم های ایرانی شرکت کننده در فستیوال و سهم کانون در این تعداد. همچنین به ویژگی های هفتمین فستیوال اشاره کرده است.best shoes | Preview: Nike Air Force 1 "Tear-Away" Fauna Brown - Gov