گزارش فعالیت های کانون در سال ۵۱ توسط مدیر عامل کانون به هیئت امنا

عنوانگزارش فعالیت های کانون در سال ۵۱ توسط مدیر عامل کانون به هیئت امنا
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

اردیبهشت ماه ۱۳۵۲

شماره

دوره ششم ش ۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴-۵
موضوعامیرارجمند، لیلی, سخنرانی ها, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله
متن کامل

گزارش و آماری از کتابخانه ها و فعالیت های بخش های گوناگون کانون در سال ۱۳۵۱ در تهران و شهرستان ها.jordan Sneakers | Men's Sneakers