کتاب های برگزیده سال ۱۳۴۹

عنوانکتاب های برگزیده سال ۱۳۴۹
گونهمقاله
ناشرگزارش شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۵۰
تاریخ نشر

خرداد ۱۳۵۰

شماره

س ۹ ش ۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴-۱۰
موضوعباغچه بان، جبار, شورای کتاب کودک, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (ناشر), گزارش شورای کتاب کودک, مقاله
متن کامل

نخست شرح کوتاهی از روند کار گروه بررسی شورا برای انتخاب کتاب های برگزیده ی سال آمده و سپس به معرفی کتاب های نامزد برای برگزیده شدن می پردازد. در نهایت کتاب برگزیده ی هر گروه سنی را به شرح زیر معرفی می کند. گروه سنی ۶ تا ۹ سال، کتاب «بابا برفی» نوشته جبار باغچه بان، نقاشی از آلن بیاش، ناشر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. در گروه سنی ۹ تا ۱۲ سال کتاب «خواهر وسطی» اثر میریام ای. میسن، مترجم علی صلحجو، ناشر ابن سینا. در گروه سنی ۱۲ تا ۱۵ سال نیز در بخش داستان کتاب «این را می گویند شجاعت» اثر آرمسترانگ اسپری، مترجم هما روحی (سرلتی)، ناشر امیرکبیر، و در بخش غیرداستان «شگفتیهای ریاضیات» اثر استرهاریس هایلند، مترجم عباس خیرخواه، نقاشی از والتر گوسن، از انتشارات امیرکبیر، انتخاب شدند.best Running shoes brand | nike air barkley posite 76ers shoes for women Maximum Volume DJ4633-010 Release Date - SBD