کتابهای تازه

عنوانکتابهای تازه
گونهمقاله
عنوان فرعیافسانه ها "
ناشرسخن
سال تولد۱۳۲۴
تاریخ نشر

ت‍ی‍ر ۱۳۲۴

شماره

س٢ ش٧

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٥٤١-٥٤٢
موضوعافسانه ها (کتاب), سخن, شرکت سهامی چاپ رنگین (ناشر), مقاله, مهتدی، فضل الله (صبحی), نقد ادبی
متن کامل

نقد کتاب افسانه ها، از فضل الله مهتدی (صبحی) که توسط چاپخانه رنگین به چاپ رسیده است.buy footwear | Best Nike Air Max Shoes 2021 , Air Max Releases and Deals