چگونه در شهرکرد کتابخانه های کودک را تشکیل دادم

عنوانچگونه در شهرکرد کتابخانه های کودک را تشکیل دادم
گونهمقاله
نویسندگانهاشمی دهکردی, جواد
ناشردر جعفرنژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۶۳
تاریخ نشر

١٣٦٣

زبان انتشارفارسی
شماره صفحهص. [١٧٢] – ١٧٧.
موضوع٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان, شورای کتاب کودک, کتابخانه آموزشگاهی, مقاله, هاشمی دهکردی، جواد
متن کامل

نویسنده ی مقاله با اشاره ی کوتاهی به دوران کودکی خود و علاقه مندی اش به مطالعه و پس از آن تحصیل در دانشسرای عالی و تجربیاتش در آموزگاری، به توضیح کارهایی که در شهرکرد انجام داده و موفق شده است در دبستان ها کتابخانه تأسیس کند می پردازد و چگونگی جلب همکاری مسؤلان، آموزگاران، پدر و مادر ها و کودکان را شرح می دهد.short url link | Sneakers