چگونه در شهرستان شهرکرد کتابخانه های کودک را تشکیل دادم

عنوانچگونه در شهرستان شهرکرد کتابخانه های کودک را تشکیل دادم
گونهمقاله
نویسندگانهاشمی دهکردی, جواد
ناشرگزارش شورای کتب کودک
سال تولد۱۳۴۹
تاریخ نشر

اسفند ١٣٤٩

شماره

س ۸ ش ۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٨-١٣
موضوعشورای کتاب کودک, کتابخانه آموزشگاهی, گزارش شورای کتاب کودک, مقاله, هاشمی دهکردی، جواد
متن کامل

نویسنده ی مقاله با اشاره ی کوتاهی به دوران کودکی خود و علاقه مندی اش به مطالعه و پس از آن تحصیل در دانشسرای عالی و تجربیاتش در آموزگاری، به توضیح کارهایی که در شهرکرد انجام داده و موفق شده است در دبستان ها کتابخانه تأسیس کند می پردازد و چگونگی جلب همکاری مسؤلان، آموزگاران، پدر و مادر ها و کودکان را شرح می دهد.Nike footwear | Releases Nike Shoes