چنگال شیر

عنوانچنگال شیر
گونهکتاب
شماره دسترسی١٦٦٠ک
پدیدآورندگان همکارسری, ابوالقاسم
عنوان فرعیمجموعه داستان کودکان
ناشرتوس
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۵
تعداد صفحه٨٠ص
اندازه١٤*٢١ س.م
پدیدآورندگان

ترجمه ابوالقاسم سری

موضوعابوالقاسم سری, ادبیات ترجمه, توس, داستان, داستان روسی, کتاب, مجموعه ها
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

عنوان کوتاهکتابهای نوشین؛ ٣
متن کامل

مجموعه ی ۴ داستان، شامل: کلثوم؛ چنگال شیر؛ میراث پاشاسداف؛ و....spy offers | Marki