چند داستان برای کودکان و نوجوانان

عنوانچند داستان برای کودکان و نوجوانان
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٥٢٣ک
پدیدآورندگان همکارمنیربخش, آسیه
عنوان فرعیاز ادبیات روس
ناشرگوتنبرگ
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه١٩٢ص
اندازه٥/١٣*٢٠ س.م
پدیدآورندگان

مترجمان آسیه منیر بخش [و دیگران...]

موضوعآسیه منیر بخش و دیگران, ادبیات ترجمه, داستان روسی, کتاب, گوتنبرگ, مجموعه ها
گروه سنی(ج - ه )
بهاء

١٠٠ ریال

متن کامل

مجموعه ی ۱۵ داستان، شامل: واسیلیزای زیبا؛ عقاب ایرلندی؛ هفت برادر دلیر؛ و....Mysneakers | Gifts for Runners