هانس کریستیان اندرسن و آثار او

عنوانهانس کریستیان اندرسن و آثار او
گونهمقاله
نویسندگانآهی, مهری
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۰-۱۳۶۶

ناشرگزارش شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

خرداد ١٣٥٤

شماره

س ١٣ ش ١

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١٢-١٩
موضوعآهی، مهری, اندرسن، هانس کریستیان, بزرگداشت روز جهانی کتاب کودک, سرگذشتنامه, شورای کتاب کودک, گزارش شورای کتاب کودک, مقاله
متن کامل

شرح خلاصه ای از زندگی اندرسن به همراه بررسی کوتاهی از آثار او و ویژگی های آن ها و بررسی شخصیت ویژه اندرسن.Running Sneakers Store | Nike - Shoes & Sportswear Clothing