ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‌ کتاب‌ ف‍ران‍ک‍ف‍ورت

عنوانن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‌ کتاب‌ ف‍ران‍ک‍ف‍ورت
گونهسند
شماره دسترسی۴۳۰ت‌
فرستندهآهی (ایمن), لیلی
گیرندهجهانشاهی, ایرج
محل نگهداریآرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۵۶
تاریخ نشر

۲۶دی ۱۳۵۶

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۴ص
موضوعایرج جهانشاهی ( مدیر کل انتشارات آموزشی ), سند, لیلی آهی (ایمن‌), منابع نوشتاری
متن کامل

انتخاب مرکز ان‍ت‍ش‍ارات‌ آم‍وزش‍ی‌ برای ارسال کتاب ها وگزارش ها به نمایشگاه کتاب فرانکفورت واستفاده از مشاوره شورای کتاب کودک. فرستادن نامه ای برای ناشران به وسیله مرکز ان‍ت‍ش‍ارات‌ آم‍وزش‍ی‌ برای تقاضا درباره پرکردن پرسشنامه ضمیمه جهت ثبت شدن در گزارش نمایشگاه.Nike air jordan Sneakers | Official Images Of The Air Jordan 4 University Blue WMNS Shimmer Bronze Eclipse DJ0675-200 , Fitforhealth