نمایشگاه کتاب ‌های کودکان

عنواننمایشگاه کتاب ‌های کودکان
گونهمقاله
ناشرراهنمای کتاب
سال تولد۱۳۳۹
تاریخ نشر

تیر ١٣٣٩

شماره

س ٣ ش ٢

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٣٠٩
موضوعراهنمای کتاب, مقاله, نمایشگاه کتاب کودکان (سومین: ١٣٣٩: تهران), نمایشگاه كتاب, نمایشگاه ها
متن کامل

خبری درباره ی گشایش سومین نمایشگاه کتاب‌های کودکان به کوشش توران میرهادی در تاریخ ۲۱ خرداد در مدرسه ی فرهاد.Mysneakers | Men's Sneakers