کاربرگه

Found 13 results
فیلترها: کلیدواژه is نمایشگاه كتاب  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۱
روز جهانی کتاب کودک. آیندگان, ص ۸, ۱۳۵۱.
۱۳۵۰
محمود مشرف آزاد تهرانی, دیداری از کتابخانه ی بین المللی کودکان و نوجوانان. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۳], ۱۳۵۰.
رویدادها : دو دیپلم افتخار برای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۳], ۱۳۵۰.
رویدادها : نمایشگاه کتابهای نمونه ی کودکان. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۲], ۱۳۵۰.
۱۳۴۹
نمایشگاه کتاب. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۲], ۱۳۴۹.
۱۳۴۸
محمود مشرف آزاد تهرانی, نمایشگاه بهترین کتابهای کودکان در سالهای ۶۸-۱۹۶۷. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ١-٣, ۱۳۴۸.
۱۳۴۷
نمایشگاه کتاب. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ١, ۱۳۴۷.
۱۳۳۷
دومین نمایشگاه کتاب کودکان و نوجوانان. سپیده فردا, ص [١٢٢]-١٢٩, ۱۳۳۷.
کهنه ها و تازه ها: نمایشگاه کتابهای سال ۱۳۳۶. کتابهای ماه, ص ٦٠٧-٦١٣, ۱۳۳۷.