کاربرگه

Found 15 results
فیلترها: کلیدواژه is نمایشگاه ها  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۶
داریوش حقیقی طلب, نامه ای از یک دوست. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۲۳, ۱۳۵۶.
۱۳۵۴
م. ز., در جهان دانش و هنر: خبرهای دیگر. سخن, ص ۴۰۶, ۱۳۵۴.
احیائی، محمود, دیداری از نخستین نمایشگاه اسباب بازیهای کودکان. رستاخیز, ص ۲۰, ۱۳۵۴.
غلامرضا امامی, سفر به مصر. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۴-۵, ۱۳۵۴.
نمایشگاه کتاب کودک در قاهره. رستاخیز, ص ۶, ۱۳۵۴.
۱۳۴۳
بازیچه های شرق. سخن, ص ۳۱۷, ۱۳۴۳.
۱۳۳۷
دومین نمایشگاه کتاب کودکان و نوجوانان. سپیده فردا, ص [١٢٢]-١٢٩, ۱۳۳۷.