نمایشگاه بهترین کتابهای کودکان در سالهای ۶۸-۱۹۶۷

عنواننمایشگاه بهترین کتابهای کودکان در سالهای ۶۸-۱۹۶۷
گونهمقاله
شماره دسترسی١٠ن ا
نویسندگانمشرف آزاد تهرانی, محمود
تاریخ تولد - وفات

١٣١٢-١٣٨٤

ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۴۸
تاریخ نشر

١٤ اردیبهشت ١٣٤٨

شماره

دوره دوم ش ٢

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١-٣
موضوعروز جهانی کتاب کودک, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مشرف آزاد تهرانی، محمود, مقاله, نمایشگاه كتاب
متن کامل

اشاره به برگزاری نمایشگاه بهترین کتاب های کودکان و نوجوانان از دیدگاه متن یا تصویر و یا هردو. به همراه معرفی و بررسی کوتاهی از چند کتاب برگزیده، گزارشی کوتاه از روز گشایش نمایشگاه و شرح دیدار فریده فرجام با کودکان از زبان خودش.Nike shoes | Women's Nike Air Jordan 1 trainers - Latest Releases , Ietp