نشان دبستان اردشیر

عنواننشان دبستان اردشیر
گونهسند
شماره دسترسی۶۱۱ت
فرستندهوزیر معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه,
گیرندهریاست معارف گیلان,
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۳۱۳
تاریخ نشر

اسفند ۱۳۱۳

زبان انتشارفارسی
موضوعارامنه, ریاست معارف گیلان, سند, مدرسه اقلیت های دینی, منابع نوشتاری, وزير معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه
متن کامل

دستور جلوگیری از استفاده نشان خاص ارامنه در دبستان ارامنه‌ی (اردشیر)Sportswear Design | Nike Dunk Low Coast UNCL - Grailify