نتایجی چند از سومین فستیوال بین المللی فیلمهای کودکان

عنواننتایجی چند از سومین فستیوال بین المللی فیلمهای کودکان
گونهمقاله
ناشرماهنامه شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۴۷
تاریخ نشر

آذر ۱۳۴۷

شماره

س ۶ ش ۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶-۹
موضوعآنسوی هیاهو (فیلم), باغچه بان، جبار, پسر بچه و کبوتر سفیدش (کتاب), شورای کتاب کودک, فستیوال بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان (سومین: ۱۳۴۷: تهران), کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کودکان کر و لال, ماهنامه شورای کتاب کودک, مرکز ایرانی فیلم برای کودکان و نوجوانان, مقاله
متن کامل

گزارشی از سومین فستیوال بین المللی فیلم های کودکان که از تاریخ ۹ تا ۲۰ آبان ۱۳۴۷ بوسیله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با همکاری مرکز ایرانی فیلم برای کودکان و نوجوانان در تهران تشکیل گردید. در این گزارش به بیان هدف های این فستیوال و بحث های مطرح شده در آن پرداخته. همچنین فیلم هایی را که به این فستیوال راه یافته اند با تفکیک موضوعی معرفی کرده است. از ایران نیز دو فیلم «آنسوی هیاهو» درباره ی مسائل کودکان کر و لال و مدرسه ی کر ولال های باغچه بان و «پسر بچه و کبوتر سفیدش» به نمایش گذاشته شد.latest Running | Nike Air Max 270