کاربرگه

Found 9 results
فیلترها: کلیدواژه is کودکان کر و لال  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۱
تاجلی, ناشنوایی در کودکان. مکتب مام, ص ۲۱-۲۳, ۱۳۵۱.
۱۳۴۷
مردی که همه بچه ها را از جان و دل دوست داشت. پیک دانش آموز, ص ١٨-١٩, ۱۳۴۷.
نتایجی چند از سومین فستیوال بین المللی فیلمهای کودکان. ماهنامه شورای کتاب کودک, صص ۶-۹, ۱۳۴۷.
۱۳۳۶
حاصل یک فداکاری مداوم, كودكان كر و لال در مدت سه ماه، خواندن و نوشتن را میاموزند ". سپیده فردا, ص ۱۳۷, ۱۳۳۶.