م‍ی‍ل‍ی‌ در م‍زرع‍ه‌

عنوانم‍ی‍ل‍ی‌ در م‍زرع‍ه‌
گونهکتاب
شماره دسترسی۱۴۴۱ک
پدیدآورندگان همکارنیکنام‌,
ناشرپديده
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه(۸) ص
اندازه۵/۲۳*۱۷س.م
پدیدآورندگان

ت‍رج‍م‍ه‌ ن‍ی‍ک‍ن‍ام‌

موضوعادبیات ترجمه, افسانه جانوری, افسانه های نو, پدیده, کتاب, ن‍ی‍ک‍ن‍ام‌, نیکن‍ام‌
گروه سنی( الف، ب)
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور، نقاشی (رن‍گ‍ی‌)

بهاء

۲۰ريال

متن کامل

میلى با دوستانش کنار نهر آب بازى می‌کند که صداى ناله ی جانوری را می‌شنود. میلی بره‏اى را می‌بیند که گریه می‌کند. میلی او را به مادرش می‌رساند. زن روستایی که می‌بیند میلى دوست دارد با جانوران باشد به او اجازه می‌دهد که گاهى پیش بچه‏هاى او که هم سن میلی هستند برود و از نزدیک با حیوانات آشنا شود.bridgemedia | adidas sold 1 million dollars today Enflame Release Date - raw amber nmd laces