میزگرد رستاخیز در عباس آباد شهسوار: مردود کردن دانش آموز بخاطر ورزش عملی نیست

عنوانمیزگرد رستاخیز در عباس آباد شهسوار: مردود کردن دانش آموز بخاطر ورزش عملی نیست
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

سه شنبه ۶ دی ۱۳۵۶

شماره

س۳ ش۸۰۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۶
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعآموزش متوسطه, رابطه والدین و فرزند, رستاخیز, کتابخانه آموزشگاهی, معلمان, مقاله
متن کامل

گزارش برگزاری میزگردی با شرکت مسئولان مدرسه ها و دانش آموزان شهسوار برای بررسی مشکلات آموزشی و مسائلی مانند: تحصیلات دبیرستانی، روابط جوانان با خانواده، برپایی کتابخانه، کمبود معلم و مشاور، آموزش مسائل ملی و میهنی، درس ورزش.Nike Sneakers Store | Women's Designer Sneakers - Luxury Shopping