موفقیت دیگری برای کانون : مدال ۱۹۷۴ هانس کریستین آندرسن به نقاشی های فرشید مثقالی

عنوانموفقیت دیگری برای کانون : مدال ۱۹۷۴ هانس کریستین آندرسن به نقاشی های فرشید مثقالی
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

خرداد ماه ۱۳۵۳

شماره

دوره هفتم ش ۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲-۳
وضعیت رنگ

مصور، عکس

موضوعجایزه جهانی هانس کریستین اندرسن, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مثقالی، فرشید, مقاله
متن کامل

اعلام موفقیت فرشید مثقالی در به دست آوردن جایزه ی بین المللی هانس کریستین اندرسن به عنوان تصویرگر. در این سال نویسنده ی برگزیده ماریا گریپه بوده است. در ادامه فهرستی از برندگان این جایزه از سال ۱۹۵۶، یعنی اولین سال اهدای این جایزه، تا سال ۱۹۷۲ آمده است.Adidas shoes | Altra Timp 3 Review , Best Trail Running Shoes 2021