مورچه و کبوتر

عنوانمورچه و کبوتر
گونهکتاب
شماره دسترسی١٠٢١ک
پدیدآورندگانرمضانی, محسن
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٩-١٣٨٦

ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۲۲ ص
اندازه١٧*٧/٢١س.م
پدیدآورندگان

گردآوری محسن

موضوعادبیات تالیف, افسانه جادویی, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, پدیده, حکایت, کتاب, مجموعه ها, محسن, محسن رمضانی
گروه سنی(ب، ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٤٠ ریال

عنوان کوتاهقصه هاى دیروز براى بچه هاى امروز
متن کامل

مجموعه ی ۳ داستان، شامل: مورچه و کبوتر؛ خدمتکار طمع کار؛ مرغ کیمیا.Buy Kicks | Nike