مورچه و شیر

عنوانمورچه و شیر
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٤٢٧ک
پدیدآورندگانسلیمی, منوچهر
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٧-

ناشرجلائى
مکان انتشار[تهران‌]
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه[۲۴] ص
اندازه۲/۲١*٥/١٤ س.م
پدیدآورندگان

نوشته ی منوچهر سليمی

موضوعادبیات تالیف, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, افسانه هاى نو, جلایی, کتاب, مجموعه ها, منوچهر سلیمی, منوچهر سليمی
گروه سنی(ج، د )
بهاء

١٥ ريال

عنوان کوتاهخانه كتاب‏كودك؛۱
متن کامل

مجموعه ی ۳ داستان، شامل: مورچه و شیر؛ مشعل جاویدان؛ واتگل.Nike footwear | Air Jordan Release Dates 2020