مصاحبه ی مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی

عنوانمصاحبه ی مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

آبان ماه ۱۳۵۱

شماره

دوره پنجم ش ۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۲]
موضوعامیرارجمند، لیلی, دوایی، پرویز, فستیوال بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان (هفتمین: ۱۳۵۱: تهران), کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله, هیات داوران خردسالان
متن کامل

اشاره به سخنان لیلی امیرارجمند درباره ی برنامه های هفتمین فستیوال و معرفی فیلم هایی که از سوی مرکز سینمایی کانون در این فستیوال شرکت می کنند. در ادامه پرویز دوایی، مدیر عامل فستیوال به ویژگی هفتمین فستیوال که وجود هیات داوران خردسال از ایران و دیگر کشورها می باشد، اشاره کرد.url clone | Air Jordan Release Dates 2021 + 2022 Updated , Ietp