مشخصات قهرمان در افسانه های آذربایجان

عنوانمشخصات قهرمان در افسانه های آذربایجان
گونهمقاله
نویسندگانبهرنگی, صمد
تاریخ تولد - وفات

۱۳۱۸-۱۳۴۷

ناشردر بهرنگی، صمد. مجموعه مقالات. تبریز: شمس
سال تولد۱۳۴۸
تاریخ نشر

۱۳۴۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۴۹-۱۵۲
موضوعادبیات عامیانه, شمس, صمد بهرنگی, مقاله
متن کامل

انواع افسانه ها در ادبیات عامیانه ی آذربایجان و بررسی قهرمانان و شخصیت های افسانه های آذربایجانی همچون کچل، وزیر، دیو، روباه و گرگ.Nike air jordan Sneakers | Entrainement Nike