مسابقه شعر برای کودکان

عنوانمسابقه شعر برای کودکان
گونهمقاله
ناشرسخن
سال تولد۱۳۲۲
تاریخ نشر

تیر ۱۳۲۲

شماره

س۱ ش۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۱۹-۱۲۰
موضوعسخن, شعر, کتاب درسی, مقاله
متن کامل

اعلام مسابقه ای از سوی نشریه سخن، برای سرودن شعرهای مناسب کتاب های درسی برای کودکان دبستانی با اشاره به شرایط شرکت در مسابقه و جایزه ها.