مدارس جدید در تهران : دبستان نمونه بامداد

عنوانمدارس جدید در تهران : دبستان نمونه بامداد
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۲۹ن ا
ناشرسپیده فردا
سال تولد۱۳۳۵
تاریخ نشر

فروردین و اردیبهشت ۱۳۳۵

شماره

س ۳، دوره ۲ ش ۳-۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۷۹]-۸۶
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعبامداد، بدرالملوک, دبستان بامداد, سپیده فردا, مدرسه ها, مصاحبه ها, مقاله
متن کامل

معرفی دبستان بامداد و گفت و گو با بدرالملوک بامداد، بنیانگذار و مدیر این مدرسه درباره ی هدف از تأسیس دبستان، شناسایی روحیات و ویژگی های کودکان،‌ همکاری خانه و مدرسه، ساختمان و تشکیلات مدرسه، پرورش استعدادهای هنری دانش آموزان و فعالیت های گوناگون و تفریحات دانش آموزان و دیگر موارد آموزشی و پرورشی این دبستان. در پایان به نکات مثبت و منفی این مدرسه اشاره شده است.Sport media | Women's Nike Air Jordan 1 trainers - Latest Releases , Ietp