محتوای ادبیات کودکان چه می تواند باشد ؟

عنوانمحتوای ادبیات کودکان چه می تواند باشد ؟
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
نویسندگانمشرف آزاد تهرانی, محمود
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

اردیبهشت ۱۳۵۳

شماره

دوره هفتم ش ۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵
موضوعادبیات کودکان, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مشرف آزاد تهرانی، محمود, مقاله
متن کامل

اشاره به " آموختن درست اندیشیدن "، به عنوان شاهکلید ادبیات کودکان و مبارزه با خرافه و دارا بودن ارزش ادبی والا به عنوان نکته های لازم برای ادبیات کودکان.latest jordan Sneakers | Nike Dunk Low Coast UNCL - Grailify