متحد المال ها : تدریس کتاب الفباء

عنوانمتحد المال ها : تدریس کتاب الفباء
گونهمقاله
ناشرتعلیم و تربیت
سال تولد۱۳۰۵
تاریخ نشر

شهریور ١٣٠٥

شماره

س ٢ ش ٦

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٣٣٤-٣٣٥
موضوعتعلیم و تربیت, کتاب درسی, مقاله
متن کامل

خبری درباره ی تصویب تدریس کتاب «الف باء» نوشته ی مخبرالسلطنه در مدرسه ها، در شورای معارف.best Running shoes brand | ۲۰۲۱ New adidas YEEZY BOOST 350 V2 "Ash Stone" GW0089 , Ietp