متحد المال‌ها : کتب کلاسیکی ابتدائی و متوسطه

عنوانمتحد المال‌ها : کتب کلاسیکی ابتدائی و متوسطه
گونهمقاله
نویسندگانحکمت, نظام الدین
ناشرتعلیم و تربیت
سال تولد۱۳۰۴
تاریخ نشر

خرداد و تیر ١٣٠٤

شماره

س ۱ ش ۳ و ۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶۹-۷۰
موضوعتعلیم و تربیت, حکمت، نظام الدین, کتاب درسی, مقاله
متن کامل

دعوت شورای عالی معارف برای ارسال و انتخاب بهترین کتاب‌های کلاسیک برای تدریس در دوره‌های ابتدایی و متوسطه در مدرسه‌های دولتی.Sports Shoes | Air Jordan 4 - Collection - Sb-roscoff